Project 4

จบไปอีกหนึ่งฉากจากรายการ บริษัท ฮาไม่จำกัดทางช่อง 9 ทุกเย็นวันอาทิตย์ ขอขอบพระคุณ Zense ที่ไว้วางใจทีมงาน Craftsman ค่ะ